Dış Cephe Isı Yalıtımı

dış cephe mantolama

Binalarda ısı kayıplarının en önemli kısmı dış cephelerde oluşmaktadır. Bu nedenle binaların içeriden yalıtıldığı gibi dışarıdan da yalıtılması gerekmektedir. Ayrıca dış yalıtım enerji kayıplarına karşı yapıları korur ve konfor şartının sürekliliğini sağlar.

En uygun sistem yapı fiziği yönünden dışarıdan yapılan yalıtım olarak kabul edilmektedir. Dışardan yapılan yalıtım binayı bir manto gibi sarmakta, ısı köprüsü oluşturmamaktadır. Böylece sıcaklık değişimlerinden oluşacak gerilme ve çatlaklar önlenmekte, havalandırma sayesinde konstrüksiyonun sürekli kuru kalması sağlanmaktadır.

Duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için seçilen malzemenin kalınlığı ve malzeme seçimi önemli iki unsurdur. Isı yalıtımı için uygulanacak işlemlerde seçilen malzemenin kendi yapısına su almaması (su geçirgenlik direnci), buhar difüzyon direncinin yüksek olması, üzerine direk olarak sıva uygulaması yapılabilmesi, darbelere ve basınca karşı dayanıklı olması ve ısı iletim katsayısının düşük olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, ısı yalıtım kalınlığı seçilirken yoğuşmada ki oluşacak problemlerin önlenmesi için gerekli hesapların kesinlikle yapılması gerekir.

Dıştan ısı yalıtımı uygulamalarında, yalıtım plakaları, duvarların yüzeyine reçine katkılı çimento bazlı harçlar aracılığı ile yapıştırılır. Daha sonra bu plakalar, 1 m2 ’ye 6 adet plastik çivili yalıtım dübelleri ile tutturulacak şekilde mekanik tespiti yapılır. Yapıştırmada kullanılan harç ile ince sıva katmanı uygulanır. İnce katman sıva üzerine tüm duvar yüzeyini kaplayacak şekilde alkaliye dayanıklı cam elyafı file kaplama uygulanır. Daha sonra, üzeri tekrar koruyucu bir sıva katmanı uygulanır ve sıva kuruduktan sonra boyanarak işlem bitirilir.

Dış cephe ısı yalıtım sisteminin performans bakımından binalara kattığı yararlar;

1. Isıl Konfor; 20-24°C sıcaklığa ve %40- 60 bağıl nem değerine sahip ortamlar ısıl konfora sahip ortam olarak değerlendirilir. İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri bu ortamlarda mümkün olabilir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının en çok 3°C olması gerekir. Yalıtımsız binalarda sıcaklık farkı çok daha fazla olduğundan ısıl konfor söz konusu değildir. Bunu sağlamanın tek yolu ısı yalıtımı yapılmasıdır. Isı yalıtımı ile mekanın her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanır ve böylece hava akımları engellenerek hem konforlu hem de sağlıklı bir ortam oluşturulur.

2. Isı Kayıp ve Kazançlarının Azaltılması; Isı yalıtımı yapılmamış dış cephe yapıların cephelerinden aşırı derecede ısı kaçakları ya da kazançları oluşabilir ve eğer bu problem ortadan kaldırılmazsa büyük miktarda enerji tüketimi ve dolaylı maliyetlerine neden olur. Dış cephe yalıtım uygulaması, yapının dış çevresinde hava sızdırmaz bir set oluşturarak hava kayıp/kazançlarına neden olan tüm boşluk, kılcal çatlak vb. kısımları mühürler.

3. Yoğuşmanın Önlenmesi; Katmanlar arası yoğuşma, bina içinde bulunan nemli ve sıcak havanın, yapısal bölümlere sızıp soğuk bir yüzey ile karşılaşması ve bünyesindeki su buharı taşıma kapasitesinin düşmesi sonucu katman yüzeyinde yoğunlaşmasıdır. Yapı bünyesine dış cephe yalıtım sistemi uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller, çünkü yoğuşma noktası sıcaklığı, yalıtımlı yapının dış cephesine doğru kayar ve iç katmanlarda yoğuşma riski ortadan kalkar. Buhar geçirimli bir yalıtım malzemesinin kullanımı, su buharının geçirimine olanak tanıyarak yapının nefes almasını sağlayarak yoğuşma riskini daha da azaltır.

4. Isı Köprülerinin Ortadan Kaldırılması; Dış cephe yalıtım sistemi, uygulandığı yapının dış bölgesinde sürekli bir katman oluşturduğu için, mevcut yapılarda ısı köprüleri büyük oranda azaltılırken, yeni yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılır. Bu nedenle, var olan ısı köprülerini (örnek dış kiriş ve kolon birleşim noktalarını) yalıtım ile kaplamak, önemli ısı kayıplarını engeller ve yoğuşma riskini önler.

5. Duvarlarda Rutubet Oluşumunun Önlenmesi; Mevcut dış duvarlarda oluşan rutubetin büyük bir kısmı nem penetrasyonu, nem artımı veya yoğuşma (özellikle yüzey yoğuşması) kaynaklı meydana gelmektedir. Bu durum cephe duvarlarında küf veya mantar oluşumuna neden olur. Özellikle bina dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım sistemi ile ısıl dengenin kurulması ve mevcut yapı bileşenlerinde yenileme çalışmaları (Örnek eksik veya hasarlı sıvaların yenilenmesi, kötü durumdaki harçların kazınması ve yeniden uygulanması, vb.) yapı cephesinde uzun süreli koruma sağlar.

6. Yangın Koruma Performansı; Mineral yün ile yapılan dış cephe yalıtım sistemi uygulamaları, yapısal yangın koruma gerekliliklerini en üst düzeyde karşılamaktadır. Taşyünü yalıtım levhası kullanılan sistemler, Avrupa normlarına göre en yüksek yanmazlık sınıfı A1 sınıfındadır.

7. Gürültünün Önlenmesi; Dış cephe ısı yalıtımı sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlayarak yapı içerisindeki yaşam kalitesini önemli şekilde artırmaktadır.
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.